دانلود فایل


تفسیر هوش وکسلر کودکان,نمونه انجام شده تست وکسلر کودکان - دو نمونه - دانلود فایلدانلود فایل تفسیر هوش وکسلر کودکان,نمونه انجام شده تست وکسلر

دانلود فایل تفسیر هوش وکسلر کودکان,نمونه انجام شده تست وکسلر کودکان - دو نمونه تعداد صفحات: 13 (دو نمونه انجام شده وکسلر کودکان)نوع فایل: WORD قسمتی از متننمونه اول:معرفی آزمودنیتعریف هوشگام اول – گزارش نمرات معیارو رتبه درصدی خرده مقیاس ها و 4 شاخص اصلیگام دوم- تعیین بهترین روش برای بررسی توانایی هوشی کل (GAI)گام 3- تعیین اینکه کدام یک از 4شاخص ( VCI,PRI,WMI,PSI) واحد و قابل تفسیر می باشندگام 4- تعیین نقاط قوت و ضعف در نیمرخ شاخص هاگام 5 – تعیین نقاط قوت یا ضعف شخصی در نیمرخ شاخص هاگام 6 – تفسیر نوسانات درون...

تفسیر آزمون هوش وکسلر کودکان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بورس اوراق بهادار

آب سنگین

ماگماتيسم و سنگ هاي آذرين

ارتباط دختر و پسر 8 ص - Copy

مبانی اشكال زدائی شبكه

از جمهوري تا سلطنت

باركد خوان

غددلمفوم

خاستگاههاى اختلاف در فقه مذاه3ب

زمينه هاي مختلفي از آثار هنري و ميراث فرهنگي